10 QUESTIONS THAT MUST BE ANSWERED BEFORE STARTING A PRIVATE M&A TRANSACTION

CONSULTURK is pleased to present its first guide of the Turkish M&A Practical Guide series: 10 Questions That Must Be Answered Before Starting a Private M&A Transaction.

CONSULTURK Türkiye Birleşme ve Devralmalar serisinin birinci rehberini sunmaktan memnuniyet duyar: Özel Birleşme ve Devralma İşlemine Başlamadan Önce Cevaplanması Gereken 10 Soru.

10 QUESTIONS THAT MUST BE ASKED IN DUE DILIGENCE

CONSULTURK is pleased to present its second guide of the Turkish M&A Practical Guide series: 10 Questions That Must Be Asked in Due Diligence.

CONSULTURK Türkiye Birleşme ve Devralmalar serisinin ikinci rehberini sunmaktan memnuniyet duyar: Şirket İncelemesi Sırasında Sorulması Gereken 10 Soru.

SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ

CONSULTURK is pleased to present its first guide of the European Green Deal Series: Carbon Border Adjustment Mechanism.

CONSULTURK Avrupa Yeşil Mutabakatı serisinin birinci rehberini sunmaktan memnuniyet duyar: Sınırda Karbon Düzenlemesi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAKSONOMİSİ

CONSULTURK is pleased to present its second guide of the European Green Deal Series: Sustainability Taxonomy.

CONSULTURK Avrupa Yeşil Mutabakatı serisinin ikinci rehberini sunmaktan memnuniyet duyar: Sürdürülebilirlik Taksonomisi.

Changes introduced to Banking and Capital Markets Law

CONSULTURK is pleased to present its guide on recent changes to Banking and Capital Markets Law. 

CONSULTURK Bankacılık ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda güncel değişikliklere ilişkin bilgi notunu paylaşmaktan memnuniyet duyar. 

Digital Services Tax

CONSULTURK is pleased to present its guide on digital services tax recently passed by the Turkish parliament. The digital service providers will have to pay 7.5% digital services tax on their revenue generated from the services they provide in Turkey, if they exceed the revenue thresholds mentioned in the tax bill.

Accommodation Tax

CONSULTURK is pleased to present its guide on accommodation tax recently passed by the Turkish parliament. The bill imposes tax on accommodation services provided by all accommodation facilities such as hotels, motels, resorts, hostels, chalets and camping areas.

Luxury Residence Tax

CONSULTURK is pleased to present its guide on luxury residence tax recently passed by the Turkish parliament. The bill imposes tax on luxury residences whose value exceeds TRY5m.

Restriction on Use of FX in Domestic Transactions – Döviz Cinsi ve Dövize Endeksli Sözleşme Yapma Yasağı ve İstisnaları

Use of FX is restricted in domestic transactions between all Turkish residents. Our guide provides insight into the restriction and its exceptions.

Döviz cinsi ve dövize endeksli sözleşme yapma yasağının detayları ve istisnalarına ilişkin rehberimizi bilgilerinize sunarız.

Investment Guide – How to Choose Your Investment Vehicle

Our investment guide provides guidance on the best form of vehicle (whether a company or a liaison office) that suits your needs for your investment in Turkey.

Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen şirketlerin (anonim şirket, limited şirket veya şube) en doğru kurumsal aracı seçmelerine yardım olacak rehberimizi bilgilerinize sunarız. 

Financial Debt Restructuring Roadmap for Turkish Companies – Finansal Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Rehberi

The Banking Regulation and Supervision Agency of Turkey (“BRSA”) has announced a broad restructuring program in relation to the debts of companies owed to the Turkish financial creditors. BRSA’s Regulation on the Restructuring of Debts Owed to the Financial Sector aims to pave the way for companies to initiate a general restructuring of their financial debts and ensure coordination of the Turkish financial institutions in the restructuring of these debts.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılmasına dair geniş kapsamlı bir düzenleme duyurdu. BDDK’nın Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliği finansal borçların geniş kapsamlı olarak yapılandırılmasını ve bu yapılandırmalarda Türkiye’deki finansal kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamayı hedefliyor.

FX Loan Guide – Döviz Kredisi ve TCMB Bildirim Yükümlülüğü Rehberi

Our FX loan guide provides guidance on FX loan restrictions and notification by companies of their FX loan balance to Central Bank of Turkey.

Döviz kredisi kullanacak şirketlere ilişkin sınırlamaları ve döviz kredisi kullanmış şirketlerin TCMB’ye bildirim yükümlülüğüne ilişkin hazırladığımız rehberi bilgilerinize sunarız.

Composition with Creditors (Konkordato) Guide – Konkordato Rehberi

Our Composition with Creditors Guide provides guidance on the new opportunity brought under Turkish law for companies who suffer from poor financial condition. “Konkordato” as it is called under Turkish law is becoming more and more used in the Turkish business practice.

İflas ertelemenin kaldırılmasıyla birlikte uygulaması yaygınlaşan konkordato kurumuna ilişkin hazırladığımız rehberi bilgilerinize sunarız.